360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
Tiến độ Khu Lê Hồng Phong II tháng 5/2017

Đường số 8
Đường số 3
Đường số 2
Đường số 3B
Đường số 3A
Đường số 20
Đường số 19
Đường số 7
Đường số 17
Đường số 16
Đường số 15
Đường số 10
Đường số 11
Đường số 12A
Đường số 12
Đường số 2A
Đường số 2B
Ép cọc STH41
Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
6  + 6  = ?