360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
Tiến độ KĐT mới Lê Hồng Phong II tháng 6/2017

Đường số 8 
Đường số 7

Đường số 3


Đường số 2

Đường số 3B

Đường số 3A

Đường số 20

Đường số 19

Đường số 17

Đường số 16

Đường số 15

Đường số 5


Đường số 12

Đường số 12A

Đường số 11

Đường số 10Đường số 13

Đường số 2A

Đường số 2B

Đường số 2C

Đường số 8A

Đường số 14


Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
1  + 9  = ?