360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
Tiến độ chung cư HQS tháng 4/2020


1. Lô SSH-09: Thi công ván khuôn, cốt thép đổ bêtông dầm sàn tầng 14. Thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông cột vách tầng 15.


2. Thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông cột vách tầng 8. Thi công ván khuôn, cốt thép dầm sàn tầng 9.

3. Thi công ván khuôn, cốt thép đổ bêtông dầm sàn tầng 4. Thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông cột vách tầng 5.
Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
5  + 9  = ?