360&625;100&10
Vị trí
Khu đô thị Venesia nằm phía Tây của biển Nha Trang và cách: Bờ biển và quảng trường trung tâm TP hơn...
HQL TIẾP NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA SSH-08 Từ ngày 02/11/2023, HQL sẽ tiếp nhận và thực hiện công tác Quản lý vận hành Nhà chung cư xã hội SSH-08 cho đến khi Ban Quản trị Nhà chung cư được thành lập và tiến hành chào thầu công khai lựa chọn Đơn vị quản lý vận hành mới để vận hành tòa nhà.

Ha Quang Land
Sản phẩm
Đăng ký thông tin

Nam  Nữ
7  + 8  = ?